SIA "Manspilots" (turpmāk tekstā "MansPilots.lv") Dāvanu karšu izmantošanas un lidojuma noteikumi


 • Ja Jums ir Dāvanu karte - Tā ir jāreģistrē atbilstošā kārtībā, zvanot uz tālruni +371 26373373.
 • Dāvanu kartes reģistrēšanai būs nepieciešams nosaukt dāvanu kartes numuru, savu vārdu un telefona Nr.. 
 • Lidojuma karte paredzēta vienam lidojumam ar gaisa balonu, kur lidojuma ilgums atkarīgs no iegādātās kartes vai dāvanu kartes nomināla vērtības, sērijas numura. 
 • Lidojuma karte paredzēta personu skaitam, kas norādīts uz tās. 
 • Par Lidojuma kartes izmantošanas vēlmi lidotājs (klients) savlaicīgi (vismaz četrus mēnešus pirms Lidojuma kartes vai dāvanu kartes beigu termiņa) informē MansPilots.lv pārstāvjus telefoniski, zvanot uz tālruni +371 26373373. 
 • Par iespējamo lidojuma laiku mansPilots.lv  informē kartes izmantotāju zvanot un/vai sūtot SMS uz pieteikto tālruņa numuru. Kartes izmantotājam ir pienākums saprātīgi pielāgot savu laika grafiku, lai rastu iespēju lidot piedāvātajā laikā.
 • MansPilots.lv  telefoniski un/vai SMS vienojas ar Kartes izmantotāju par lidojuma (tikšanās) vietu un laiku. 
 • Kartes izmantotājam ir pienākums ierasties noteiktajā lidojuma (tikšanās) vietā un laikā, ja Kartes izmantotājs kavē ierašanos ilgāk par 5 minūtēm, mansPilots.lv patur tiesības veikt (vai atcelt) lidojumu bez Kartes izmantotāja, uzskatot pakalpojumu par sniegtu. Kartes izmantotājam  kavējuma gadījumā nav tiesību uz jebkāda veida kompensāciju vai citu lidojumu.
 • MansPilots.lv patur tiesības komplektēt lidojuma pasažierus un noteikt Gaisa balonā esošo pasažieru skaitu
 • 24 stundas pirms noteiktā lidojuma, mansPilots.lv fiksē lidojuma komplektāciju. Ja Kartes izmantotājs atsakās no pakalpojuma saņemšanas mazāk kā 24 stundas pirms noteiktā lidojuma laika, mansPilots.lv uzskata pakalpojumu par sniegtu. Kartes izmantotājam  šādā gadījumā nav tiesību uz jebkāda veida kompensāciju vai citu lidojumu.
 • MansPilots.lv  patur tiesības atcelt lidojumu ar gaisa balonu jebkurā laikā (t.sk. arī tieši pirms lidojuma), ja to prasa drošības apsvērumi (piem. neparedzētas laika apstākļu izmaiņas). Šādā gadījumā Lidojuma kartes izmantotājs vienojas ar mansPilots.lv  par citu lidojuma laiku, datumu un vietu. 
 • MansPilots.lv  patur tiesības pārtraukt lidojumu jebkurā laikā, ja to prasa drošības apsvērumi (piem. neparedzētas laika apstākļu izmaiņas). Ja lidojuma laiks ir bijis īsāks par 40 minūtēm, Lidojuma kartes izmantotājs vienojas ar mansPilots.lv par atkārtotu lidojumu. 
 • MansPilots.lv patur tiesības pārcelt lidojumu citā vietā, arī īsi pirms lidojuma, ja tas nepieciešams lidojuma drošības nodrošināšanai. MansPilots.lv nav pienākuma informēt klientus par lidojuma vietas maiņu, ja vien tikšanās vieta netiek mainīta.
 • Kā lidojuma vieta Lidojuma kartēs ir norādīta aptuvena tikšanās vieta un negarantē lidojumu virs konkrētās pilsētas vai teritorijas. 
 • Visas izmaksas, kas saistītas ar Lidojuma kartes izmantotāja (klienta) nokļūšanu līdz paredzamajai starta/tikšanās vietai sedz Lidojuma kartes izmantotājs. 
 • MansPilots.lv var nodrošināt klientu pārvadāšanu līdz tikšanās vietai un atgādāt atpakaļ par atsevišķu samaksu, ja par to vienojas. 
 • MansPilots.lv pēc lidojuma nogādā Lidojuma kartes izmantotāju (klientu) starta/tikšanās vietā. 
 • MansPilots.lv patur tiesības nenozīmīgi mainīt Lidojuma kartes piedāvātos pakalpojumus, ja tas nemazina pakalpojuma vērtību un neuzliek Lidojuma kartes izmantotājam papildus saistības vai pienākumus. 
 • Lidojuma kartes ir mansPilots.lv  īpašums. Lidojuma kartes pēc tās izmantošanas paliek pie mansPilots.lv gaisa balona apkalpes. 
 • MansPilots.lv patur tiesības mainīt Lidojuma kartes cenu un izmantošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. 
 • Lidojuma pakalpojuma saņemšanai ir derīgas tikai tās Lidojuma kartes, kuras izdevusi mansPilots.lv  vai tās sadarbības partneri. 
 • Uz Lidojuma kartes ir jābūt skaidri salasāmam numuram, kā arī jābūt aizpildītām visām pārējām ailēm, pretējā gadījumā Lidojuma karte var tikt uzskatīta par nederīgu. 
 • Saplēstas, saburzītas un jeb kā savādāk bojātas Lidojuma kartes var tikt uzskatītas par nederīgām. 
 • Lidojuma karte derīga līdz datumam, kas norādīts uz tās vai termiņam, kas noteikts Kartes Reģistrācijas e-pastā. Lidojuma kartes derīguma termiņš tiek pagarināts, ja tas iepriekš ir rakstiski (arī caur e-pastu) saskaņots ar mansPilots.lv 
 • Lidojuma karte ir jāpiesaka (jāreģistrē) mansPilots.lv  vismaz 4 (četrus) mēnešus pirms tās derīguma termiņa beigām. 
 • MansPilots.lv  ir pienākums 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā (kopš Lidojuma karte ir reģistrēta izmantošanai) vismaz 4 (četras) reizes piedāvāt Lidojuma kartes izmantotājam (klientam) lidošanas iespējamo datumu un laiku. Arī pēc šīm 4 reizēm mansPilots.lv  centīsies piedāvāt klientam lidojumu ar gaisa balonu, taču tiek atbrīvots no pretenzijām par bezdarbību un termiņu notecēšanu. 
 • MansPilots.lv  nenodrošina iegādātu biļešu vai dāvanu karšu atgriešanu pret naudu, ja to neparedz Latvijas Republikas likumdošana.
 • Klients (pasažieris) personīgi ir atbildīgs par lidojumam atbilstošu veselības stāvokli. MansPilots.lv  neuzņemas riskus par veselībai nodarītiem kaitējumiem, ja Klienta veselības stāvoklis nav bijis atbilstošs lidojumam ar gaisa balonu. MansPilots.lv pēc klienta pieprasījumu sniedz tikai vispārēju informāciju par lidojumam atbilstošu veselības stāvokli.
 • MansPilots.lv patur tiesības jautāt klienta datus, kas nepieciešami lidojuma drošības nodrošināšanai (t.sk. augumu, svaru, iespējamās veselības problēmas)
 • MansPilots.lv patur tiesības atteikt (pārcelt) lidojumu, ja pēc pilota viedokļa klienta veselības stāvoklis neatbilst drošam lidojumam.
 • MansPilots.lv patur tiesības atteikt (pārcelt) lidojumu personām alkohola reibumā.
 • Pirms lidojuma ar gaisa balonu klients tiks iepazīstināts ar lidojuma noteikumiem un Klienta pienākums ir ar parakstu apliecināt iepazīšanos ar lidojuma noteikumiem, tos ievērot visa lidojuma laikā, kā arī aizpildīt drošam lidojumam nepieciešamos datus. (zemāk lasāms Izraksts)

 • Pirms lidojuma

 • Pilots sniegs instrukcijas.
 • Jebkurā laikā uzdod visus sev interesējošos un neskaidros jautājumus par lidojuma norisi.
 • Izpildi visus pilota un/vai komandas norādījumus.
 • Brīdini pilotu par saviem veselības traucējumiem vai citiem ierobežojumiem, kuru iespaidā nepieciešama papildus piesardzība lidojuma norises laikā (ja tādi ir).
 • Sievietes bērniņa gaidībās nedrīkst piedalīties lidojumā. Uzaicināsim uz lidojumu, kad mantinieks jau būs nācis pasaulē.
 • Nesmēķē pie gaisa balona (50 metru rādiusā).

 • Lidojuma laikā

 • Neaiztiec balona vadības elementus, virves un gāzes padeves caurules.
 • Ja personīgā lieta (piem. fotoaparāts) būs ārpus lidgroza, tā var nokrist un nebūt atrodama.
 • Nemet neko ārā no lidgroza.
 • Izpildi visas pilota norādes, lai lidojums būtu pilnībā drošs.

 • Piezemējoties

 • Kontakts ar zemi var būt pietiekami straujš un vairākas reizes piezemēšanās brīdī.
 • Vēro piezemēšanās procesu un piezemēšanās brīdī stinrgi turies.
 • Liela vēja gadījumā, piezemēšanās brīdī grozs var apgāzties un tikt vilkts pa zemi vairākus metrus.
 • Tu fiziski saskarsies ar citiem lidgrozā esošajiem cilvēkiem.
 • Paliec lidgrozā līdz brīdim, kad to atļauj atstāt pilots!

 • Lidgrozs ir pietiekami izturīgs un nodrošina aizsardzību no zemes un šķēršļiem.

 • Esmu informēts, ka lidojuma laikā, kā arī laikā, kas saistīts ar lidojumu ir atļauta filmēšana un fotografēšana, kurā būšu redzams un atpazīstams. Es neiebilstu pret audiovizuālo materiālu izmantošanu pēc autora ieskatiem.

 • Lidojumā Aizliegtie / Bīstamie priekšmeti, kas nedrīkst atrasties lidojuma laikā lidgrozā :

 • jebkāda veida ieroči;
 • viegli uzliesmojošas ķīmiskas vielas;
 • jebkāda veida degviela;
 • jebkāda veida atklāta uguns vai to izraisošas iekārtas (šķiltavas, sērkociņi).

 • Dati lidojuma drošībai

 • Katra pasažiera svars ieskaitot apģērbu un bagāžu: ______ Kg.
 • Katra pasažiera Vārds, Uzvārds, paraksts, datums


Minēti ir būtsikākie (ne visi) punkti. Sadaļa ir informatīva, noteikumi versija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Pilnā dokumenta versija tiks izsniegta papīra formātā pirms lidojuma. Tā būs jāparaksta pirms lidojuma.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.