SIA „mansPilots” privātuma politika. 

Šī Privātuama politika kopā regulē SIA „mansPilots” tīmekļa vietņu lietošanu un tajās sniegto informāciju, kā arī SIA "mansPilots" pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo personas datu apkopošanu un uzglabāšanu. Šī Privātuma politika nav attiecināma uz trešo pušu lietotnēm, vietnēm un pakalpojumiem arī gadījumos, ja jūs tām piekļūstat no šīs vietnes, vai tās ir šeit minētas. Šī Privātuma politika nav attiecināma uz informāciju, kura sniegta vai kuru ieguvusi kāda trešā puse, tāpēc pirms sniedzat informāciju par sevi, jums vajadzētu iepazīties ar trešās puses Privātuma politiku un saistītajiem noteikumiem. Aicinām iepazīties ar šo Privātuma politiku, lai Jūs būtu informēts par veidu, kādā mēs iegūstam, izmantojam, apstrādājam un glabājam jūsu personas datus. Ja nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu, neizmantojiet SIA „mansPilots" tīmekļa vietnes.

Versija 15.11.2021.

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „mansPilots”, juridiskās personas kods 40203213567, juridiskā adrese: Meldras, Turkalne, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., Latvija, kontakttālrunis: 26373373, e-pasta adrese: [email protected].

- KĀDUS PERSONAS DATUS UN AR KĀDU MĒRĶI MĒS IEGŪSTAM?

1.1. Mēs iegūstam un apstrādājam tikai tos personas datus, kuri ir vajadzīgi mērķiem, kuru dēļ tos apstrādā.

1.2. Personas dati, kuru iegūstam un apstrādājam:

Personas dati

Ieguves un apstrādes mērķis/pamats.

Datu ieguves vieta

Vārds

Saziņai e-pastā, atbildot uz nosūtīto ziņu.

www.manspilots.lv un www.lieliskais.lv

   (saziņas/kontaktu sadaļa)

e-pasts

Saziņai e-pastā, atbildot uz nosūtīto ziņu.

www.manspilots.lv un www.lieliskais.lv 

  (saziņas/kontaktu sadaļa)

tālrunis

Saziņai telefoniski, atbildot uz nosūtīto ziņu.

www.manspilots.lv un www.lieliskais.lv 

  (saziņas/kontaktu sadaļa)

Vārds, Uzvārds

Rēķina izveidošanai, apmaksas kontrolei, saziņai saistībā ar veikto pasūtījumu

www.manspilots.lv

(pasūtījumu sadaļa)

Adrese

Rēķina izveidošanai, apmaksas kontrolei, saziņai saistībā ar veikto pasūtījumu

www.manspilots.lv

(pasūtījumu sadaļa)

Tālrunis

Rēķina izveidošanai, apmaksas kontrolei, saziņai saistībā ar veikto pasūtījumu

www.manspilots.lv

(pasūtījumu sadaļa)

e-pasta adrese

Rēķina izveidošanai, apmaksas kontrolei, saziņai saistībā ar veikto pasūtījumu

www.manspilots.lv

(pasūtījumu sadaļa)

Piegādes adrese

Piegādes nodrošināšanai

www.manspilots.lv

(pasūtījumu sadaļa)

Vārds

Pakalpojuma nodrošināšanai (plānošanai)

Telefoniski, reģistrējot dāvanu karti,

 elektroniski - www.manspilots.lv un www.lieliskais.lv

   (dāvanu kartes  reģistrēšanas un pieteikšanās lidojumiem sadaļas)

Telefona Nr.

Pakalpojuma nodrošināšanai (plānošanai)

Telefoniski, reģistrējot dāvanu karti,

elektroniski - www.manspilots.lv un www.lieliskais.lv

   (dāvanu kartes  reģistrēšanas un pieteikšanās lidojumiem sadaļas)

Citi dati  (Piem., ērtākā pakalpojuma saņemšanas pilsēta un laiks)

Pakalpojuma nodrošināšanai (plānošanai)

Telefoniski, reģistrējot dāvanu karti,

elektroniski - www.manspilots.lv un www.lieliskais.lv

   (dāvanu kartes  reģistrēšanas un pieteikšanās lidojumiem sadaļas)

Pakalpojuma izmantotāja svars

Lidojumu drošības nodrošināšanai, Pakalpojuma nodrošināšanai, LR CAA apstiprinātās darbības rokasgrāmatas un gaisa kuģa ražotāja lidojumu rokasgrāmatas nosacījumu izpildes nodrošināšanai.

Veidlapa "Noteikumi, atbildības atruna un vienošanās lidojumam gaisa balonā" un 

elektroniski - www.manspilots.lv un www.lieliskais.lv

   (dāvanu kartes  reģistrēšanas un pieteikšanās lidojumiem sadaļas)

Pakalpojuma izmantotāja vārds, uzvārds

Pakalpojuma nodrošināšanai, LR CAA apstiprinātās darbības rokasgrāmatas nosacījumu izpildes nodrošināšanai.

Veidlapa "Noteikumi, atbildības atruna un vienošanās lidojumam gaisa balonā"

Pazīme, ja pakalpojuma izmantotājs ir nepilngadīga persona

Pakalpojuma nodrošināšanai, LR CAA apstiprinātās darbības rokasgrāmatas nosacījumu izpildes nodrošināšanai.

Veidlapa "Noteikumi, atbildības atruna un vienošanās lidojumam gaisa balonā"

(mutiski) Informācija par veselības traucējumiem vai citiem ierobežojumiem, kuru iespaidā nepieciešama papildus piesardzība lidojuma norises laikā (ja tādi ir)

Lidojumu drošības nodrošināšanai, Pakalpojuma nodrošināšanai, LR CAA apstiprinātās darbības rokasgrāmatas un gaisa kuģa ražotāja lidojumu rokasgrāmatas nosacījumu izpildes nodrošināšanai.

Mutvārdos, saskaņā ar veidlapu "Noteikumi, atbildības atruna un vienošanās lidojumam gaisa balonā"

1.3. Mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu personas datus tikai norādītajiem mērķiem.

2. VAI VARU ATTEIKTIES NO SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDES IZMANTOT MANSPILOTS TĪMEKĻA VIETNI UN IZMANTOT MANS PILOTS PAKALPOJUMUS?

2.1.Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, kas iegūti telefoniski vai tīmekļa vietnē. Šīs tiesības ir realizējamas informējot Mūs e-pastā [email protected] vai telefoniski +371 26373373 Šādā gadījumā Mēs spēsim nodrošināt standartizētu pakalpojumu.

2.2. Gadījumā, ja Jūs iebilstat pret veidlapā "Noteikumi, atbildības atruna un vienošanās lidojumam gaisa balonā" pieprasītajiem datiem, Mēs nespēsim izpildīt LR CAA apstiprinātās darbības rokasgrāmatas nosacījumu izpildi un nevarēsim nodrošināt pakalpojumu.

3. VAI UN KĀDOS GADĪJUMOS MĒS DALĀMIES AR JŪSU PERSONAS DATIEM?

3.1. gadījumos, kad pakalpojuma izpildi nodrošina pielīgti izpildītāji, pakalpojuma saņemšanai un lidojuma drošībai nepieciešamos personas datus mēs varam nodot pakalpojuma izpildītājam.

3.2. gadījumos, kad pakalpojuma izpildi nodrošina pielīgti izpildītāji, Mēs tos pinvarojam iegūt pakalpojuma saņemšanai un lidojuma drošībai nepieciešamos personas datus. Šādos gadījumos rakstiski iegūtie personas dati pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk Mūsu glabāšanā un pārziņā.

 3.3. Jūsu personas dati tiek nosūtīti arī pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina pakalpojumu nodrosināšanu, piem., piegādes uzņēmumiem.

3.4. Jūsu personas datus var pārsūtīt Citām pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

3.5. Informāciju par Jums varam izpaust arī citām pusēm, atsaucoties uz likumīgu valsts prasību vai tiesvedību (piemēram, tiesas nolēmums, kratīšanas orderis, tiesas pavēste).

4. CIK ILGI PERSONAS DATI TIEK GLABĀTI?

4.1. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu, taču ne mazāku laiku par to, kādu nosaka likums, ar kuru regulē mūsu darbību.

5. KĀ ES VARU IEPAZĪTIES AR PERSONAS DATIEM KURUS APSTRĀDĀ SIA "mansPilots"?

5.1. Jums ir tiesības piekļūt un iepazīties ar jūsu personas datiem, kurus apstrādā SIA "mansPilots". Lai realizētu šīs tiesības, Jums uz epasta adresi [email protected] jānosūta ar kvalificētu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu par vēlmi izmantot šīs tiesības. Ja šādas iespējas Jums nav, lūdzam sazināties individuāli e-pastā [email protected]

6. VAI VARU PIEPRASĪT SAVU DATU DZĒŠANU?

6.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai pārtraucam jūsu personas datu apstrādi un dzēšam tos saskaņā ar jūsu pieprasījumu. Lai realizētu šīs tiesības, Jums uz epasta adresi [email protected] jānosūta ar kvalificētu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu par vēlmi izmantot šīs tiesības. Ja šādas iespējas Jums nav, lūdzam sazināties individuāli e-pastā [email protected]

6.2. Būtiski zināt, ka jūsu personas dati netiks dzēsti, ja būs spēkā kāds no šiem nosacījumiem:

6.2.1. nav sasniegts mērķis, kuru dēļ tika iegūti / apstrādāti jūsu personas dati.

6.2.2. datu apstrāde ir mūsu likumīgajās interesēs;

6.2.3. datu apstrāde ir mūsu pienākums saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Aviācijas Drošības Aģentūras (EASA) normatīvo aktu prasībām;

6.2.4. jūsu personas dati ir jāapstrādā ar mērķi iesniegt prasību tiesā, izpildīt tiesas prasības vai atbildēt uz tiesas prasībām.

7. VAI ES VARU IEROBEŽOT TIESĪBAS APSTRĀDĀT MANUS PERSONAS DATUS?

7.1. Jūs varat aizliegt apstrādāt savus personas datus, šādā gadījumā mēs pārtauksim jebkādas darbības ar jūsu personas datiem un nodrošināsim tikai šo datu glabāšanu. Lai realizētu šīs tiesības, Jums uz epasta adresi [email protected] jānosūta ar kvalificētu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu par vēlmi izmantot šīs tiesības. Ja šādas iespējas Jums nav, lūdzam sazināties individuāli e-pastā [email protected]. Jūs varat realizēt to šādos apstākļos:

7.1.1. jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču jūs iebilstat savu personas datu dzēšanai;

7.1.2. jūsu personas dati ir jāapstrādā ar mērķi iesniegt, īstenot vai atbildēt uz tiesas prasībām;

8. KUR VAR SAŅEMT PAPILDUS INFORMĀCIJU PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI UN SAVĀM TIESĪBĀM  ?

8.1 . Jebkuru neskaidru jautājumu par Privātuma politiku un Datu apstrādi Jūs varat Mums jautāt e-pastā: [email protected]

8.2. Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem, jums ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju.

9. KAS IR SĪKFAILI?

9.1. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kurus nosūta uz jūsu ierīci, kad apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili mums palīdz atpazīt jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes darbību, kā arī atvieglot tās lietošanu.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.